Sågverk och hyvlerier kräver kvalitet och kunnande för att få maximalt ut av alla sina verktyg. Stillestånd är en stor kostnad som måste arbetas med kontinuerligt. Vi har resurserna och kunnande för att ge en tydlig och objektiv bild av statusen på era verktyg. Den information som vi samlar på oss i samarbetet ligger sedan till grund för nästa beslut, därmed får vi faktabaserade beslut som leder till kommande åtgärder.

Tillförlitliga verktyg gör att man slipper förlora pengar på grund av onödiga stillestånd och Munkfors produkter och tjänster bidrar till avsevärda kostnadsbesparingar genom:

  • Bättre utnyttjande av råmaterial som ger högre avkastning samt bättre sågprecision och renare sågyta.
  • Förbättrad produktionseffektivitet tack vare längre ståndtider, högre matningshastighet och mindre service.
  • Högre tillgänglighet i såglinjen tack vare längre ståndtider.

Munkfors Sawmill Support är en komplett partner som vi levererar allt som ett sågverk eller hyvleri behöver inom band, klingor och verktyg.

Produktsegment

Bandsågblad

Alla verktyg som levereras håller en mycket jämn nivå och skall prestera ett bra sågsnitt varje gång de kommer till kunden.

 

Se bandsågsblad

Klingor och verktyg

Ett omfattande sortiment av produkter som väl uppfyller det behov som moderna sågverk och hyvlerier har.

 

Se klingor & verktyg

Oljor

Vi marknadsför och säljer ett sortiment av bandoljor som är anpassat för miljö medvetna kunder.

 

Se oljor