För att banden skall arbeta rätt och ge önskade drifttider så krävs bra smörjning. Det erbjuder vi genom BINOLs vegetabiliska oljor och emulsioner. Munkfors Sawmill Support marknadsför och säljer ett sortiment av bandoljor som är anpassat för miljö medvetna kunder. Det finns också flera tekniska och ekonomiska fördelar med en vegetabiliskt baserad olja. Se länk till BINOL´s presentation. 

Binol Band E40 är en hälso- och miljöanpassad, emulgerande olja baserad på vegetabiliska estrar. Produkten ger en mycket stabil emulsion samt mycket gott rostskydd. Är avsedd att användas som kyl-, smörj- och rengöringsvätska av sågband och klingor inom sågverksindustrin.

Binol Band 20 är en hälso- och miljöanpassad, ej emulgerande, rengörande olja baserad på vegetabiliska estrar. Oljan är framtagen för att rengöra och smörja bandsågblad och klingor på sågverk och hyvlerier. Band 20 har en högre viskositet än Band 5.